Montenegro Bosnia and Herzegovina Slovenia Croatia Latvia Belarus Uzbekistan Kazakhstan Armenia Azerbaijan Georgia Lithuania Ukraine Macedonia Serbia Bulgaria Germany Albania Czech-republic Slovaka Romania Moldova Tajikistan Kyrgyz Republic Estonia Russia Russia Poland

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

Działamy na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz zmian w polityce rządów, a także podniesienia świadomości społeczeństw w kwestii równouprawnienia.

Najnowsze

Wiadomości Koalicji KARAT

Od 2016 roku Koalicja Karat prowadzi działania na rzecz zmiany nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów „odpowiednich” dla kobiet i mężczyzn. Do inicjatywy przyłączył się Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie wypracowano wniosek do ministerstw o uwzględnienie żeńskich końcówek w nazwach zawodów uwzględnionych w „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”. Podjęłyśmy również działania skierowane do przedsiębiorców. Apelujemy o przyłączenie się firm, szczególnie tych działających w obszarze nowych technologii, do wspólnej kampanii „Możesz być, kim tylko zechcesz” zachęcającej dziewczęta i kobiety do wyboru nietradycyjnych dla nich zawodów.  Więcej http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/jezyk-ksztaltuje-swiadomosc-kobiety-w-meskich-zawodach/

Inicjatywa jest finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego

Czerwiec 2017

Koalicja Karat kontynuuje temat szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt i ich sytuacji na rynku pacy. W 2015 roku powstały dwa raporty omawiające szeroko wybory edukacyjne dziewcząt po gimnazjum oraz sytuację zawodową kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

W 2016/17 roku Karat ponownie zajął się tym tematem tym razem we współpracy z organizacjami z Czech, Słowacji i Węgier. Analiza danych statystycznych pokazała jak głęboko funkcjonuje w Polsce podział na sfeminizowane i zmaskulinizowane zawody i sekcje PKD wynikający z tradycyjnych wyborów edukacyjnych dziewcząt i chłopców. Kobiety ponoszą poważne konsekwencje istniejącej segregacji poziomej ze względu na płeć. Zawody sfeminizowane w porównaniu z tymi, gdzie dominują mężczyźni są znacznie niżej płatne i cieszą się niższym prestiżem społecznym.

Szczegółową analizę sytuacji kobiet z wykształceniem zawodowym przedstawiono w raporcie „Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych i badań Stowarzyszenia Koalicja Karat”.

Analiza powstała w ramach projektu „Girls can do it! Supporting nontraditional career choices of women with vocational education”. Rezultatem projektu są także rekomendacje skierowane do decydentów 4 krajów Wyszehradzkich wypracowane przez ekspertów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Przeczytaj „Fakty i rekomendacje dotyczące równości płci w edukacji zawodowej”.

Maj 2017

Na stronie Komitetu CEDAW została już opublikowana Alternatywna informacja z dotychczasowej realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu. Informacja prezentuje kroki jakie zostały podjęte przez rząd odnośnie zaleceń wskazanych we Wnioskach Końcowych Komitetu po otrzymaniu od rządu 7 i 8 okresowego sprawozdania. Wnioski Końcowe dla Polski zostały opublikowane w listopadzie 2014 roku. Informacja alternatywna została przesłana do Komitetu przez Koalicję Karat w imieniu Koalicja na rzecz CEDAW. Rząd polski był zobowiązany poinformować Komitet o postępach w realizacji zaleceń do listopada 2016 roku.  Do dnia dzisiejszego taka informacja nie została przesłana.

Maj 2017

W marcu 2017 Koalicja Karat rozpoczęła nowy projekt „Women’s Empowerment, Integration and Participation” w współpracy z organizacjami Latin American Women’s Rights Service (Wielka Brytania ),  Red Acoge (Hiszpania) oraz Differenza Donna (Włochy). Działania projektu koncentrują się na wsparciu kobiet w procesie integracji i zatrudnienia w kraju przyjmującym, w tym na wzmocnieniu psychologicznym, prawnym i zawodowym, a także w zakresie nabycia niezbędnych umiejętności. Celem projektu jest także ułatwienie kobietom dostępu do oferowanych przez państwo usług i umożliwienie jak najlepszego z punktu widzenia sytuacji życiowej korzystania z możliwości oferowanych przez rynek pracy. Projekt jest finansowany przez  „Asylum, Migration and Integration Fund”.

March 2017

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilku miesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej 31 maja b.r. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Raport. Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zawartych w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski”

Maj 2016